Privacy verklaring

Privacy verklaring

Disclaimer 

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes (Kamer van Koophandel:66727030), hierna te noemen Uitgestelde Kinderfeestjes, verleent jou hierbij toegang tot uitgesteldekinderfeestjes.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Uitgestelde Kinderfeestjes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid 

Uitgestelde Kinderfeestjes spant zich in om de inhoud van uitgesteldekinderfeestjes.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op uitgesteldekinderfeestjes.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Uitgestelde Kinderfeestjes.

Hyperlinks 

Voor op uitgesteldekinderfeestjes.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Uitgestelde Kinderfeestjes nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Het is goed om je te realiseren dat Uitgestelde Kinderfeestjes ook niet aansprakelijk is voor enige content van de websites die je bezoekt via een hyperlink op uitgesteldekinderfeestjes.nl. Voor alle vragen en/of klachten over die websites, kan je daarom uitsluitend bij de eigenaar van de door jou bezochte website terecht.

Auteursrechten/ eigendomsrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Uitgestelde Kinderfeestjes. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uitgestelde Kinderfeestjes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij behandelen uw gegevens volgens de AVG richtlijnen.